måndag 13 april 2009

13 april - Rekordtidig vår


Min vän Göran ringer och meddelar att både göktyta och svartvit flugsnappare har anlänt. Det är rekordtidigt. Jag säger då det! Det händer mycket nu för tiden i ljuset av den snabba klimatförändringen.
.
Forskarna oroar sig för att synkroniseringen mellan fåglars ankomst, häckning och födoresurs rubbas till många arters nackdel. Det gäller kanske de tidiga flugsnapparna också om man utgår från att namnet "flugsnappare" är en adekvat beteckning. Emellertid har studier visat att den svartvita flugsnapparens stapelföda tidigt på våren är svartmyror; i stort sett som för myrätaren göktyta alltså. Så lyckligt och så naturbalanserat - och verkligen ingen slump!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar