onsdag 26 augusti 2020

26 augusti - Tåkernfärd

Tillsammans tog vi en paddeltur på Tåkern häromdagen, min måg Mikael och jag. Detta var bestämt sedan länge och äntligen kom vi till skott. Jag tog den långa paddeln, satte mig bak för att styra och ställa och lämnade fältet framåt fritt för Micke med kameran.

Samtliga foton nedan är således tagna av Mikael Calmsund.

Det blev den långa vägen ut genom Renstad kanal, dryga kilometern kantad av bladvass och med ett segt motstånd av ytnära snärj från vattenpest, gula näckrosor, jättegröe, gäddnate, hårslinga, tre sorters andmat samt dyblad.


Den ytnära vegetationen, här representerad av ett tätt bestånd av andmat samt dyblad med sin skönt tretaliga vita blomma, var en kraftmätning som heter duga.Vi tog oss igenom trots det låga vattenståndet efter sommarens torka och den friska sydvästens tryck mot vattenytan som i vanlig ordning förflyttade Tåkerns vattenmassa påtagligt mot nordväst.


Vi stannade länge i stillsamma lälaguner där fågellivet var mycket rikt.

Till slut nådde vi ut mot vassens yttersta bård men vi gav oss aldrig ut på öppen sjö på grund av vinden utan vände fören mot vasskantens förlängning mot nordväst. Vi letade upp lälaguner där vi ofta fick söka nya vägar i ett ibland mycket lågt vattenstånd som gjorde att vi fastnade.

Tofsvipor och andra vadare höll till på dybankarna för födosök. Änder och gäss flög upp i hundratals framför oss och i luften över oss hängde olika rovfåglar.


Tranor

Jag har rapporterat en del av allt vi såg ute på sjön till Artportalen samt lämnar här även en inofficiell lista enligt nedan:

Trana- 200    grågås - 1000    gräsand - 200     snatterand - 200    vigg - 50    knipa - 40     kricka -200  

stjärtand - 1, skedand - 10     sothöna - 200    ägretthäger - 3    gråhäger - 5   gluttsnäppa - 2

svartsnäppa - 1    grönbena - 20    enkelbeckasin - 15    tofsvipa - 50    småspov - 1    större 

strandpipare - 1  mosnäppa - 1    brushane - 20     havsörn - 2    fiskgjuse - 4    brun kärrhök - 2    

sparvhök - 2    ormvråk - 2


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar