torsdag 14 september 2017

14 september - Sandlosta

.
Refererande till ett inlägg häromdagen (se under den 8 september - om årets veteskörd) bryr jag mig egentligen föga och ser istället nästan lite skadeglatt på ett eventuellt kommande problem.
På en av de stora åkrarna nära Tåkern har man nämligen bara harvat efter veteskörden och därefter sått in höstraps i stubben. 
Jag vill inte påstå på något sätt att jag kan det här med lantbruk och odlingsmetoder men jag kan ana att de ökande bestånden av det nyetablerade och besvärliga "åkerogräset" sandlosta längs åkerkanterna i området kan komma att utnyttja tillfället för att annektera ny mark.Sandlosta om hösten.

Med giftbesprutning mot enhjärtbladiga växter, såsom gräs och därmed också sandlosta, till våren, har man förstås tänkt sig åtgärda eventuella problem på gängse sätt. Men jag har förstått att sandlosta snabbt kan utveckla resistens mot sådana ting och då har vi kanske bäddat för en annan fortsättning.

Hmm...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar