torsdag 17 augusti 2017

17 augusti - Tankar kring en gammal bok om Zoologi

.
För en månad sedan berättade jag om en gammal bok i konstmåleri som jag fått av min vän Frank på Öland.
Han hade tagit hand om den som ung sommararbetare hos sin pappa i Boxholm som var "skrotsamlare" och bland mycket annat också var tidigt ute med returpappershantering.

"Kan väl va bra att spara", tänkte Frank, och lade undan. Vid en rensning nu i somras dök boken upp igen.

"Kan väl va bra att sända till Gebbe", tänkte Frank, och så blev det.

Tankar kring den boken kan du alltså läsa om här nedan under den 16 juli.

Här är ett annat exempel på en gammal bok som Frank har sänt mig.
Det är en lärobok i Zoologi för begynnare av Carl. J. Sundevall, sjätte upplagan, från 1860 och den har enligt namnteckning på titelsidan en gång ägts av Carl Johan Hansson. Undrar om han var lika intresserad av natur som jag.


Boken är vackert patinerad men välbehållen och det är spännande och ibland överraskande att ta del av innehållet.


Det har hänt en hel del i världen sedan 1860. Egentligen är det inte mycket som är sig likt. Men ändå, zoologien lever förstås vidare om än med andra förtecken.

Då för mer än hundrafemtio år sedan hade man till exempel inte ens någon kunskap om jordens istider. Man förstod att något hade hänt och man talade om "Den stora katastrofen" såsom en vetenskaplig beskrivning av Bibelns "syndaflod".  Religionen och skapelseberättelsen var helt ledande för naturvetenskapen i alla ämnen.

Darwins "Origen of Species" publicerades 1859 och det är nog inte troligt att den ens var känd av vår författare vid publiceringen av den här boken och ännu mindre godkänd i så fall. "Utvecklingsläran" var nämligen ytterst kontroversiell under många kommande år och knappast några naturvetare vågade omfatta de nya "ickegudliga irrlärorna" när de presenterades. T o m Darwin själv var ju rädd och tveksam men kände sig "tvingad" för att inte bli omkörd av t ex Wallace och förlora sin ledarroll och riskera falla från sitt podium.


Idag kan det för oss tyckas märkligt att "man inte förstod bättre" men säkert kommer man om ytterligare 150 år att säga samma sak om oss i många fall.

Innehållet i boken är ändå ganska jämbördigt med vår kunskap om zoologi. Det är i det stora hela en beskrivning av olika djurarters utseende, levnadssätt och förekomst.

Klassen "Aves" - fåglar  inleds med en allmän beskrivning där också fåglarnas "märkvärdiga flyttning" presenteras och i det sammanhanget måste man komma ihåg att Carl von Linné så sent som ett knappt århundrade innan ännu inte fann för otroligt att vissa arter, såsom svalorna, kunde övervintra på bottnen av dyiga sjöar och att göken troligen blev till en hök om hösten.
1860 är detta uppenbarligen helt avskrivet.

Jag läser att "öfver 6000 arter äro bekante". Idag närmar sig antalet noterade fågelarter i världen 10 000. Men sånt är ju bara petitesser och lätt förklarat.
I det stora hela står sig innehållet i boken gott.

Hoppas att han hade glädje av boken och den kunskap om natur den förmedlade, Carl Johan Hansson. Jag skulle ha velat kunna träffa honom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar