torsdag 26 februari 2009

26 februari - Avslut barrskog

Nicklas avsynar mitt verk.

Min vän Nicklas är på plats i ateljén; idag som representant för beställaren länsstyrelsen i Östergötland. Min barrskogsplansch skall avsynas och godkännas innan tryckningen. Han har några smärre detaljer att peka på som behöver viss justering men redan nu när jg skriver är detta ordnat. Skönt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar