torsdag 31 januari 2019

31 januari - Föredrag om hackspettar på Rotary i Ödeshög

.
Jag är strax på väg till Rotarylunchen i Ödeshög.

Med anledning av att det vid förra mötet informerades om GRANBARKBORRENS angrepp i bygdens skogar av en representant för skogsbolaget SÖDRA, tänker jag bygga på med djupare information om situationen för landets hackspettar.
Hackpettar nämndes nämligen av föredragshållaren som en av barkborrens presumtiva fiender och sånt kan ju vara spännande att koppla på när intresset är väckt.

Det blir således ett litet miniföredrag av mig idag om hackspetten som begrepp och de nio ursprungliga arternas skiftande situation, utseende och livsmönster.


Mindre hackspett


Större hackspett


Tretåig hackspett

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar