måndag 8 december 2014

8 december - En kvistig fråga

.
En gammal apel i beteshagen hos Göran, troligen ungefär jämngammal med oss själva, är med nöd och näppe levande men ändå full av liv, ty en enorm påväxt av lavar och mossor tynger trädet så att många grenar är brutna, barken är skalad av kritter och hela trädet går en långsam död tillmötes. På något sätt är allt detta väldigt vackert men sådant är lätt att säga förstås, bara om annat än om sig själv.Naturlig dekoration.

Jag bryter av en liten toppkvist och tar med mig hem för att dokumentera med kameran och för att försöka kolla upp vad det är för slags mossa som växer så vackert och tätt. Laven tror jag mig känna igen som slånlav.

Tillägg 1:
Men se det där med slånlav är fel, berättar Stefan Ericsson. Han noterar istället blåslav, skrynkellav till höger och möjligen också pukstockslav. 

Tillägg 2:
Två hjälpsamma mosspecialister, Henrik Weibull och Torbjörn Tyler, har pressat mig till att försöka presentera allt mer detaljerat bildmaterial så att en artbestämning av mossan på bilden ovan kan göras. Alltså har jag tagit små bitar av mossan och skannat.För grovt.


Ändå inte tillräckligt skärpt och nära.Mössan kvar på sporkapseln utgör problem för bestämning.


Alltför fuktigt preparat gör att sporkapseln blir uppsvälld, vilket försvårar artbestämningen.Med denna extrema upplösning på en pytteliten sporkapsel blir resultatet ändå suddigt, tyvärr!


Undan för undan har jag skannat in detaljer med allt större upplösning. Men tyvärr är nog bilden inte tillräckligt skarp för att helt säkert kunna avgöra vilken av dessa två arter det rör sig:

Orthotrichum speciosum - trädhättemossa

Orthotrichum affine - strimhättemossa


Men jag tror, om jag jämför med bilderna på de två arterna i Nationalnyckeln: Bladmossor Anoectangium - Orthodontium, sid 236 - 238, att det nog till slut kan vara strimhättemossa, Orthotrichum affine, ty nog anar man en längsgående mörk stirmmighet på sporkapseln, som motsvaras av nationalnyckelns bild på arten

Vem har sagt att allt ska vara enkelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar