tisdag 11 augusti 2009

11 augusti - Jakten på rödgul höfjäril

Rödgul höfjäril - fotograferad i Spanien.

I skuggan av tistelfjärilens invasion tidigare i somras har det nu dykt upp en ny invasionsart - Rödgul höfjäril.


De första exemplaren sågs för några veckor sedan och nu har den dykt upp på flera platser i södra och mellersta Sverige. Rapporterna har duggat tätt även i nätverket Brevduvan, som servar fågelskådare. Det är nämligen så att alltfler av dessa söker och finner nya upplevleser i den rika världen av fjärilar - flygande som flygande - kan tänka.
.
Parallellt med rapporteringen om förekomsten kommer också uppgifter in om vissa entomologers överdrivna samlariver. Då den rödgula höfjärilen anmäldes i ett klöverfält utanför Flen häromdagen, plundrades enligt uppgift, fältet snabbt på fjärilar. Två personer sågs håva in femton respektive sexton exemplar och därmed var den lokala delen av invasionen till ända. Flera andra intresserade kunde därefter kort konstatera att inga rödgula höfjärilar fanns kvar och bonden som ägde fältet blev förstås förbannad på all nedtrampning och slog snabbt av skörden.
.
Nu höjs återigen röster om den ibland bristfälliga etiken vad gäller insamlandet av insekter i allmänhet och sällsynta fjärilar i synnerhet. Jag skulle verkligen vilja önska en radikal skärpning bland vissa entomologer att visa betydligt mera hänsyn till allemansrätt, artstatus och behov av insamling.
Samtidigt är det uppenbart att viss insamling bör ske för artdokumentation m m. Det är inte alltid ett foto är tillfyllest.
I de flesta fall är insamlingen av insekter också försumbar i det stora hela, men undantag till detta finns förvisso också. Dessutom är ofta insektssamlandet, eller samlandet av natur i stort ofta en viktig väg in i naturkunskapen och naturintresset för ungdomar.
Icke att förakta alltså men lämpligen kombinerat laglydighet, god ledning och förnuftig varsamhet.


*


Jag känner till en lämplig lokal. Det är en s k viltåker vid Gottorp alldeles i närheten av Stugan.
Där växer insådd cikoria, vitklöver i massor samt all möjlig annan fjärilsgodis. Där måste jag väl kunna hitta en rödgul höfjäril att fotografera..


Insådd cikoria blommar mäktigt på viltåkern vid Gottorp.

Tänkt och gjort. Under två timmar vandrar jag runt på lyckan, kollar alla fjärilar jag ser, fotograferar och noterar. Jag ser mängder av tistelfjärilar, nässelfjärilar, påfågelögon, kålfjärilar och rapsfjärilar, enstaka gammaflyn och gräsfjärilar men inte en enda rödgul höfjäril. Efter besöket kan jag nästan med säkerhet säga, att till detta till synes så attraktiva ställe har det ännu inte anlänt några sådana.

Nu har jag emellertid bollat ärendet vidare till mina vänner fjärilsskådare att fortsätta sökandet. Och mitt besök var på intet sätt utan värde. Kolla bara in de härliga arter som jag lyckades dokumentera.

Nedan följer i tur och ordning: Tistelfjäril, Rapsfjäril, Nässelfjäril, Påfågelöga, Kålfjäril och Gammatecknat gräsfly.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar