tisdag 22 mars 2016

22 mars - Rekognoscering på Omberg

.
Natur-Kulturguiden Lars Frölich fortsätter sina söndagsvandringar på Omberg även 2016. De initierade och intressanta guidningarna med Lars, ibland tillsammans med inbjuden specialkompetens s k "vänner", har satt sig ordentligt i Ombergsmyllan och säkert ett tusental är de som någon gång, eller många, varit med på vandring under de år som projektet har pågått.
Alltid på en söndag och alltid samling inför start kl 11 under boken vid Stocklycke vandrarhem gäller och kostnaden för att få ta del av denna samlade sakkunskap är 100 kr per vuxen.


Det är ett brett program som Lars har knåpat ihop till säsongen 2016 som startar den 3 april med "Vårtecken på Omberg" och som avslutas den 9 oktober.

Redan söndagen den 10 april är jag inbjuden som "vän". "10 april; Med Gebbe på Omberg"Idag har Lars och jag rekognoscerat en intressant sträcka långt norrut på den östra kanten av berget, i området runt Marsabäcken. Det blir ingen lång promenad, någon kilometer bara, men den kommer att gå i en ganska kuperad terräng eftersom man passerar rasbranterna vid berget både på upp- och nedvägen. Vi har efter dagens härliga tur bestämt oss för att genomföra vår vandring här den 10 april.


Området är delvis bevuxet med tämligen grov granskog. Ädelgransinslaget är bitvis stort. I gläntorna finns stora uppslag av unga granplantor och intressant att notera är att de små ädelgranarna betas mycket hårt, antagligen av rådjur. Årets första bofinkar är på plats med sång. En nötkråka ropar och några mindre korsnäbbar drar förbi över trätopparna.


Rötskadad gran med hack av spillkråka på jakt efter hästmyror.Hårt betad ädelgran.

I nedre delen av granskogen finns stora ekar som efter år av igenväxning lever på marginalen.
Några partier i området är markerade med snitslar för avverkning och i samband med det finns också snitslar som markerar "naturvårdhänsyn". Intressant och lite oroande är att vi noterar duvhöksspel och en sparvuggla som visslar på avstånd just här. Detta faktum medför att vi resonerar om att ta kontakt med Sveaskog för att efterhöra deras närmare planer med området.


Vi finner blad av av rödek. (en inplanterad ekart från Amerika)


Rödsippa.


Liten ek bevuxen med en levermossa av släktet Frullania och troligen arten Hjälmfrullania, Frullania dilatata.
Andreas Stansvik har hjälpt till med artbestämningen via Svenska Botaniska Föreningens facebook-nätverk.


Scharlakansröd vårskål, en svamp.Den lite giftiga och därför säkert illasmakande svalörten har bökats upp men ratats av vildsvinen.

Stigen nerför går på skrå genom rasbranten utför berget och där nere blir miljön frodigare med mera löv och vidare flora.


Vi kommer fram till Marsabäcken, en av dessa "vitlersbäckar" som rinner utför berget med kalkslam i bagaget. Här fanns ett granstubbskokeri förr i tiden vet Lars att berätta.
Men vadan detta? Fråga får du men svaret kommer först på plats den 10 april.

Vid Marssläpan, torpet vid bäcken, vänder vi åter upp över berget och passerar därvid klippor som lutar lite jobbigt emot, men det går det också. Kan vi båda kan alla, resonerar vi.

Vi ses på Omberg den 10 april!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar