måndag 20 mars 2017

20 mars - Ett litet projekt

.
Efter en knapp veckas besvärligt ryggskott är jag tillbaka en stund i ateljén idag.
Jag sitter just och daterar upp mig på det som hänt sen sist.
Och jag konstaterar att jag har ett litet åtagande att förbereda. Det gäller detta:


Ödeshögs församlingshem måndag den 27/3 kl 14:00 - ca 15:30.
Program: kort andakt – kaffe – sedan  ditt program på ca 45 min. Och du får (om du kan komma) själv föreslå tema och vad du vill kalla det.  Deltagarna är daglediga och de flesta lite äldre.

Jo, jag har lovat diakonen Ingrid, som kontaktade mig i ärendet, att jag ställer upp och nu har jag tänkt till lite om vad jag själv vill med det hela.
Jag tänker mig ett tema som jag kallar "Små under i fågelvärlden"

Temat är outtömligt; tänk bara fågelsång, fågelflyttning, överlevnadsstrategier, intelligens m m.
Jag lägger upp programmet kring egna bilder, akvareller av ett tjugotal fågelarter, och sen spånar jag tämligen fritt om allt det spännande runtomkring


Jag kommer att börja med "koltrast" - Sveriges nyligen utvalda "nationalfågel" och vad det innebär.

Sen fortsätter jag med ....

 korpens klokskap

  nötskrikans samlande

 sångsvanens återkomst

 kungsfågelns vinterdilemma

o s v ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar